SITP
SMAY

I Ogólnopolskie Szkolenie SITP Online 2020
WYTYCZNE PLANOWANIA,
PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA,
ODBIORU, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
zapraszają na I Ogólnopolskie Szkolenie Online w dniach 2 i 8 grudnia 2020 r.
w formie on-line w platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS).

WIĘCEJ