UCZESTNICTWO

Uczestnictwo

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w kolejności do wyczerpania limitu uczestników. W przypadku przekroczenia limitu osób możliwe są następne terminy szkolenia w styczniu 2021 r. Szkolenia odbędą się przy minimalnej liczbie 30 uczestników.

 

Do udziału w I Ogólnopolskim Szkoleniu SITP Online zapraszamy architektów, projektantów branży elektrycznej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, wykonawców i instalatorów instalacji oświetleniowych, inspektorów nadzoru w zakresie elektrycznym, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby.

Formy uczestnictwa indywidualnego:

Uczestnictwo dla członków SITP * i czynnych funkcjonariuszy PSP - 250 zł./osobę brutto

Uczestnictwo dla pozostałych osób - 300 zł./osobę brutto

* dotyczy członków SITP z opłaconymi składkami, będącymi na liście członków w ZG SITP.

Uczestnicy szkolenia mogą zakupić po preferencyjnej cenie 50 zł./egz.**

„Wytyczne SITP WP – 01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”

** cena zakupu i wysyłki pocztowej.

Do udziału w I Ogólnopolskim Szkoleniu SITP Online zapraszamy Firmy działające w ochronie przeciwpożarowej, którym:

 • Umożliwiamy uczestnictwo przedstawicieli Firm w Szkoleniu

 • Rozpowszechniamy materiały reklamowe wśród uczestników Szkolenia

 • Stwarzamy możliwość wygłoszenia referatu merytorycznego podczas Szkolenia.

 

Formy uczestnictwa Firm (po uzgodnieniu z organizatorami):

 • Uczestnictwo w Szkoleniu:
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 250 zł./osobę

  • pozostałe firmy – 300 zł./osobę

 • Rozpowszechnienie materiałów reklamowych wśród uczestników szkolenia (wysyłkowe):
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 1.000,00 zł.

  • pozostałe firmy – 1.500,00 zł.

 • Wygłoszenie sponsorowanego referatu merytorycznego wraz z prezentacją w trakcie Szkolenia (czas prezentacji 20 min. - tematyka referatu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne, a nie reklamowe):
  • członkowie wspierający SITP i jednostki organizacyjne PSP – 2.000,00 zł. ***

  • pozostałe firmy – 2.500,00 zł. ***

*** w cenie udział w szkoleniu jednego przedstawiciela firmy.

Powyższe kwoty za poszczególne formy uczestnictwa firm są kwotami netto. Uczestnicy Szkolenia otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Za udział w I Ogólnopolskim Szkoleniu SITP Online”, powiększoną o 23% VAT.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu!