O SEMINARIUM

Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zapraszają na Pierwsze Ogólnopolskie Szkolenie Online w dniach 2 i 8 grudnia 2020 r. na profesjonalnej platformie internetowej Virtual Meeting System (VMS).

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, w tym warunków ewakuacji, polega w dużej mierze na stosowaniu rozwiązań technicznych, w tym urządzeń przeciwpożarowych. Jedną z najczęściej stosowanych instalacji jest oświetlenie awaryjne.

W celu zapewnienia oświetlenia awaryjnego w stopniu akceptowalnym, konieczna jest właściwa implementacja w procesie projektowym szczegółowych wymagań odnośnych przepisów, w połączeniu z ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce przez projektantów. Konieczne jest posiadanie przy tym niezbędnej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu zasad wiedzy technicznej, określonych w przepisach i Polskich Normach. Jest to szczególnie ważne w związku z wprowadzonymi ostatnio zmianami.

W jaki sposób, uwzględniając ostatnie zmiany, prawidłowo zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego, do czego ona służy, jak prawidłowo zasilić oprawy, jak rozmieścić znaki ewakuacyjne, jakie parametry oświetlenia przyjąć – dowiedzą się Państwo uczestnicząc w pierwszej części szkolenia.

Druga część szkolenia poświęcona jest zagadnieniom wykonawczym, odbiorom, eksploatacji i utrzymaniu instalacji w należytym stanie technicznym oraz jej konserwacji.

Przedstawiona problematyka oraz studium przypadków, poparte merytoryczną dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników szkolenia, umożliwią nie tylko popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych przepisów i błędów projektowych.