PROGRAM

9:45 10:00

Logowanie uczestników szkolenia


10:00 10:05

Otwarcie szkolenia

Krzysztof Dąbrowski – Sekretarz Generalny SITP


Panel tematyczny: Wymagania formalno-prawne i projektowe instalacji oświetlenia awaryjnego


10:05 10:50

Temat 1:
Wymagania formalno-prawne stosowania oświetlenia awaryjnego.
Prezentacja Wytycznych SITP WP-01:2020.

Autor: mgr inż. Wacław Cholewa – Sekretarz Komitetu Technicznego SITP do opracowania wytycznych oświetlenia awaryjnego, Rzeczoznawca SITP


10:50 11:10

Temat 2:
Prezentacja rozwiązań praktycznych elementów wchodzących w skład oświetlenia awaryjnego

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej


11:10 11:55

Temat 3:
Wymagania dla instalacji oświetlenia awaryjnego: projektowe, instalacyjne, wykonawcze i eksploatacyjne, w tym:

  • rodzaje oświetlenia i przykładowe zastosowania

  • wymagania w zakresie natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w strefie otwartej, na drogach ewakuacyjnych i w strefie wysokiego ryzyka

  • rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego

  • zasady oświetlania urządzeń przeciwpożarowych, punktu pierwszej pomocy medycznej oraz zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej

  • graficzne określenie wymagań w zakresie oświetlenia dróg ewakuacyjnych

  • sposób oznakowania ewakuacyjnego

Autor: mgr inż. Damian Cholewa – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP do opracowania wytycznych oświetlenia awaryjnego, Rzeczoznawca SITP


11:55 12:15

Temat 4:
Prezentacja rozwiązań technicznych wpływających na warunki ewakuacji z budynków.

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


12:15 13:00

Temat 5:
Dobór przewodów oraz zabezpieczeń dla urządzeń przeciwpożarowych, funkcjonujących w czasie pożaru - dobór kabli zapewniających ciągłość zasilania w czasie pożaru, najczęściej spotykane błędy, problemy, rozwiązania.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


13:00 13:20

Temat 6:
Prezentacja rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej Tele-Fonika Kable S.A.


13:20 13:55

Panel ekspercki:
Interaktywne stanowiska specjalistów na zadawane pytania i wątpliwości w praktyce stosowania oświetlenia awaryjnego. Eksperci: mgr inż. Wacław Cholewa, mgr inż. Damian Cholewa, mgr inż. Edward Skiepko


13:55 14:00

Podsumowanie i zakończenie I części szkolenia.


9:45 10:00

Logowanie uczestników szkolenia


10:00 10:05

Otwarcie szkolenia

Krzysztof Dąbrowski – Sekretarz Generalny SITP


Panel tematyczny: Wykonanie, odbiory, eksploatacja, utrzymanie i konserwacja oświetlenia awaryjnego


10:05 10:50

Temat 1:
Oświetlenie awaryjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w praktyce - zasady ewakuacji. Błędy popełniane w wykonywaniu i eksploatacji oświetlenia awaryjnego.

Autor: mgr inż. Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP


10:50 11:10

Temat 2:
Prezentacja rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo pożarowe i warunki ewakuacji z budynków.

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej


11:10 11:55

Temat 3:
Rozwiązania techniczne i eksploatacja oświetlenia awaryjnego:

  • oświetlenie dynamiczne

  • instalacja oświetlenia z centralną baterią

  • oprawy autonomiczne.

Autor: mgr inż. Damian Cholewa – Przewodniczący Komitetu Technicznego SITP do opracowania wytycznych oświetlenia awaryjnego, Rzeczoznawca SITP


11:55 12:15

Temat 4:
Prezentacja rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo pożarowe i warunki ewakuacji z budynków.

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej


12:15 13:00

Temat 5:
Serwisowanie i konserwacja instalacji oświetlenia awaryjnego.

Autor: mgr inż. Wacław Cholewa – Sekretarz Komitetu Technicznego SITP do opracowania wytycznych oświetlenia awaryjnego, Rzeczoznawca SITP


13:00 13:15

Temat 6:
Prezentacja rozwiązań technicznych poprawiających warunki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Autor: Przedstawiciel firmy partnerskiej


13:15 13:50

Panel ekspercki:
Odpowiedzi na pytania i uwagi otrzymane po pierwszym panelu i w trakcie drugiego panelu oświetlenia awaryjnego.
Eksperci: mgr inż. Wacław Cholewa, mgr inż. Damian Cholewa, mgr inż. Edward Skiepko


13:50 14:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.