SEMINARIUM

Szkolenie

Szkolenie poświęcone jest, najważniejszym dla projektanta, wykonawcy, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inwestora i użytkownika, zagadnieniom zwiększającym bezpieczeństwo obiektu budowlanego i wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu oświetlenia awaryjnego, wykorzystując najnowszy standard SITP pt. „Wytyczne SITP WP-01:2020 Oświetlenie ewakuacyjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” wydany w czerwcu 2020 roku.

PROGRAM Szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

  • Wymagania formalno-prawne oświetlenia awaryjnego
  • Wymagania projektowe, instalacyjne, wykonawcze i eksploatacyjne dla instalacji oświetlenia awaryjnego
  • Dobór przewodów i zabezpieczeń dla urządzeń w instalacjach oświetlenia awaryjnego
  • Praktyka stosowania i odbiorów oświetlenia awaryjnego w budynkach i obiektach budowlanych
  • Rozwiązania techniczne oświetlenia awaryjnego i ich eksploatacja
  • Błędy w wykonywaniu i eksploatacji oświetlenia awaryjnego
  • Serwisowanie i konserwacja instalacji oświetlenia awaryjnego
  • Panel ekspercki z możliwością wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących wymagań i ugruntowania właściwej praktyki stosowania wiedzy technicznej w zakresie oświetlenia awaryjnego